Dhamma wheel

Pāḷi Tipiṭaka


Nederlandstalige publicaties m.b.t. de Tipiṭaka
door het Vipassana Research Institute

Mahāsatipaṭṭhāna Sutta: bevat het Pali in Romaans schrift met een Nederlandse vertaling van deze belangrijke sutta.